پروژه های انجام شده در سال1393

تاریخ اتمام پروژه : 29 اسفند 1393

موسسه بهمن سبز در سال 1393 فعالیت هایی قابل توجه در زمینه بازسازی، بهسازی، تعمیرات و تجهیز سینماهای حوزه هنری در تهران و شهرستان‌ها داشته است:

پیام تهران

بازسازی کامل شده، صندلی‌ها و سیستم صوتی، تصویری و نوری عوض شده و ارتقا یافته است.